skjul menu

generaliseret angst

En udbredt form for angst er generaliseret angst, som man mener at hele 3 % lider af. Generaliseret angst forekommer i mange udgaver, og kan derfor være svær at opdage. Blandt angsttyper er især den generaliserede angst noget “tåget”, fordi den ikke er så akut og så synlig for omgivelserne og sig selv. Den vil ofte optræde i et lidt diffust scenarie i starten og måske endda i nogle år, indtil man bliver bevidst om, at der er angst på spil.

Et af de vigtigste symptomer i generaliseret angst er at bekymre sig. Men mange mennesker bekymrer sig og lever med bekymringer som en del af hverdagen. Så hvornår er der tale om generaliseret angst?

Det er der, når man ikke kan falde i søvn, eller sover dårligt, og når man mærker uro og anspændthed, når man forsøger at slappe af. Mange vil derfor instinktivt holde sig i gang, hvilket kan give stress og udmattethed, eller andre mere fysiske symptomer. Disse vil dog typisk være lidt mudrende, fordi der er tale om psykosomatiske symptomer, foranlediget af en grundlæggende og måske uopdaget generaliseret angst.

Uro og anspændthed psykologisk set, vil på sigt give uro og anspændthed fysiologisk. Det er ikke sikkert man mærker uro og anspændthed i kroppen. Der kan meget vel være tale om så stærk en ignoreren af disse symptomer, at de går hen og udvikler sig til egentlige symptomtilstande. Da kan der blive tale om diffuse smertetilstande, kronisk træthed mv. Tilstande som også kan være svære et diagnosticere, præcis som med den generaliserede angst, der er grundlæggende for det hele. Min erfaring er, at generaliseret angst er indblandet, hvor der er tale om mange forskellige fysiske tilstande, især når lægernes undersøgelser ender uden svar og løsninger.

Men hvad gemmer der sig bag bekymringerne. Hvad er det vi forudsætter som verdenssyn, værdier etc.? Hvad er vi bange for – hvad har vi ikke tillid til? Hvad tvivler vi på?

At bekymre sig om, hvad der sker, er rettet mod fremtiden, og indeholder en forudsætning om, at livet ikke vil os det godt (som udgangspunkt). Bekymringer er det samme som at være bange, at være mistroisk, og at ønske fuld kontrol. At bekymre sig er grundlæggende en angst, og

Det slider at bekymre sig. Derfor kan det betale sig at arbejde med sine bekymringer, så man kan lære at slappe mere af, og være nærværende i hverdagen og i livet.

 

Generaliseret angst i individuel psykoterapi 

Som psykoterapeut har jeg arbejdet med en del mennesker, som har generaliseret angst. Derfor er jeg trænet i at genkende den, og kan derfor identificere en evt. uopdaget generaliseret angst. Jeg kan hjælpe dig til at tage vare på dig selv og til at rumme denne sårbarhed det er at leve med en generaliseret angst.

Du kan evt. læse lidt mere om angst som begreb

Skriv til katbo@coachcare.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en samtale. Det er også muligt at tilmelde dig gruppeterapi, eller det 1-årige mentorprogram, hvor du har mulighed for at følges med en gruppe.