skjul menu

kropsterapi hos kropsterapeut

Når jeg taler med en klient – enten over telefon, video eller i min praksis – står det hurtigt klart, hvordan typiske tanker og følelser omkring de kropslige symptomer man mærker, simpelthen får symptomerne til at larme mere og accelerere. Omvendt bliver symptomerne mindre eller forsvinder helt, når jeg arbejder med at udtrykke klientens vrede over kroppens symptomer.

Men ubevidst vrede, sorg, skam, angst mv. kan også være selveste årsagen til, at kroppen i første omgang begynder at tale.

Psyke og krop er uadskillelige. Det viser et hav af undersøgelser, og det er almen viden omkring f.eks. stress og angst. Men det gælder i virkeligheden rigtig mange tilstande og sygdomme. Det viser sig lige for øjnene af mig, når jeg taler med en person, der er syg, allergisk, træt, ramt af smerter, spændinger, ondt i skulderen mv.

Mange kropslige tilstande, lidelser og symptomer går under betegnelsen "psykosomatisk" - psyko betyder psykisk, soma betyder krop. Her kan du læse mere om psykosomatiske tilstande.

Mange symptomer kan også være mere diffuse forstået på den måde, at de rykker rundt i kroppen, at de er der en uge men ikke næste - for så at komme igen. Her kan du læse mere om diffuse symptomer, som lægerne kan have svært ved at finde hoved og hale i.

Jeg kan hjælpe med at få kroppen til at hjælpe dig, i stedet for at den går imod dig (som det kan føles som). Jeg har selv en sygdomshistorie, som jeg brød via psykoterapi, der indeholdt kropsterapi også. Og der bliver stadig mere fokus på at forske i, hvordan man hjælper de mange, som medicin ikke kan hjælpe - dem hvor årsagen lyder "psykisk" eller "psykosomatisk". Jeg er en af dem, der arbejder i dette meget nyskabende felt, hvori jeg har både metode og allerede rigtig megen erfaring og gode resultater.

I kroppen sidder alle informationer om de rystelser og overbelastninger, som du har været udsat for, og kroppens nervesystem er unikt for hver enkelt person, og taler til os i et meget individuelt sprog. Din helt individuelle unikke reaktion på noget, som andre måske ikke reagerer på, gemmer sig i nervesystemet, i hver eneste lille subtile del i din krop, og kigger frem hver gang, at noget minder om det, der engang var. Det behøver ikke være konkrete nye ydre hændelser, da det ”blot” kan være tanken om dem. Det kan være, når du har de følelser, som du også havde dengang i forbindelse med overbelastningen eller påvirkningen af din psyke.

Eksempler på påvirkninger eller overbelastninger kan være pludselig sygdom, stress, ulykker, voldsomhed, overgreb eller andre situationer, hvor man overvældes. Eller der kan være tale om psykologiske chok, hvor man ikke har været tryg nok i en enkelt hændelse eller over tid. I sidstnævnte gruppe, ligger de udviklingsmæssige traumer fra barndommen, hvor både synlige og mere usynlige omsorgssvigt kan udløse psykosomatiske tilstande senere i livet.

Følelser og tanker har altid et kropsligt afsæt, også når følelserne og tankerne ikke er koblet op på rystelser og traumer.

Jeg har selv en historie med uforklarlige symtomer og smerter (uforklarlige for læger, hospitaler mv). De stod på i 15 år, hvor jeg levede i helvede og i min dagbog skrev: jeg er en levende død. Det var 15 år med manglende forståelse fra omgivelserne og ikke mindst mig selv. Lægeverdenen kaldte det psykosomatisk - at det var betinget af psyken. Det forsvandt først gradvist, da jeg fik følelsesforløsende psykoterapi.

I dag forstår jeg langt mere forfinet, hvad der udløste mine symptomer - dels gennem min rejse gennem min psykologiske ballast, og dels gennem erhvervelse af værktøjer:

- i min uddannelse til psykoterapeut

- mine kurser og oplæring i kropsteknikker

- min studeren i samspillet mellem krop og psyke og det niveau, man er nået til i forståelsen og kortlæggelsen af følelsernes og tankernes indvirken på kroppens sygdom, symptomer, sprog og velvære.

Jeg har haft mange klienter med uforklarlige symptomer, der smuldrede for øjnene af, og hvor jeg har lært at forfine mine tekniker ud fra de praktiske erfaringer, jeg har gjort mig i min praksis.

Jeg arbejder med en blid somatic experience i siddende form, så din krop ikke bliver behandlet, men er dig sammen med din bevidsthed, der kan tale og deltage i en samtale. Som kropsterapeut arbejder jeg primært med en blanding af kropsterapi og psykoterapi, da min erfaring er at kropsterapien alene ikke rykker nok. Kropsterapiens somatic experience er en del af Peter Levine´s SE terapi, og er som ordet siger på engelsk: en kropslig oplevelse.

Konkret taler Peter Levine taler om den oplevede fornemmelse, som er en opmærksomhed, der kan hele traumer. Intet mindre. For det er i den kropslige oplevelse, at der kommunikeres til os i helheder, som skaber klarhed, instinktkraft og bevægelighed. Normalt oplever vi verden i dele, men i kroppen er helheden – og med det kan man også sige, at det er her vi har mulighed for at heles.

At bruge ord er det samme som at se hver pixel i et billede vi ser på fjernsynet. Hvor den oplevede fornemmelse er at se hele billedet, og ordene hakker det op i enkeltdele.

Den oplevede fornemmelse er din, men former sig efter omgivelserne, lige som en flod, der flugter sig vej gennem landskabet.

De ydre fysiske sanser som syn, hørelse, lugt, følesansen og smag bidrager kun delvis til den informationsmængde, som danner grundlag for den oplevede fornemmelse. Der kommer også data fra den indre opmærksomhed i form af temperatur, bevægelse, spændinger. Også følelser bidrager til den oplevede fornemmelse, men de spiller en mindre rolle, end man umiddelbart skulle tro. Følelser som sorg, vrede, glæde, frygt er meget kraftige og kan genkendes som noget selvstændigt. Det er ikke tilfældet med den oplevede fornemmelse, som er mange sammenhængende nuanceringer på samme tid. Følelser er universelle – det er din oplevede kropsfornemmelse heller ikke. Den er 500 % kun din, sammensat helt individuelt i din krop, på dette tidspunkt. Din krop er unik – du er unik, og således er også din oplevede fornemmelse.

Den oplevede fornemmelse er i forandring hele tiden. Den følger nuet. Den guider os. Den er ”bare” en del af os. Og det bare er meget essentielt, fordi vi oftest slet ikke opdager vi har den. Derfor er det vigtigt at få opmærksomhed på den, så vi kan bruge den til at erfare, hvem vi er, og hvilke behov og besværligheder vi har - hele tiden i hvert nu.

Er du blevet nysgerrig på kropsterapien, og ønsker du min hjælp til netop dit kropssymptom, så ring eller mail mig for en indledende samtale til intropris, der er 650 kr. for 1 time.  Mail katbo@coachcare.dk, eller ring 2320 6983.

Jeg tilbyder tider på flere adresser, samt på video og telefon.

Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev ved at sende en mail til ovenstående mailadresse. Skriver du “nyhedsbrev ønskes” i emnefeltet på din mail, vil du herefter modtage ca. 10 nyhedsbreve om året om forskellige psykologiske emner, samt om hvordan kropsterapi i kombination med psykoterapi kan hjælpe på smerter og andre kropslige symptomer, som er belastende i din hverdag. Krops og psyke hænger sammen, og de påvirker hinanden gensidigt, og det fortæller jeg om i nyhedsbrevene.

Det er også muligt at orientere dig i emnet vrede  LÆS MERE   på min anden hjemmeside authentique.dk.

Du kan også like/følge facebooksiden:  www.facebook.com/Coachcare.Psykoterapeut.Katrine.Boeck/