skjul menu

Parterapi

PARTERAPI  VIL GIVE JER EN NY OG STØRRE FORSTÅELSE FOR HINANDEN – OG JER SELV

Parterapi betyder at udvikle sit parforhold, og hos mig kan I gå i parterapi i i trygge omgivelser i Kø￸benhavn – Østerbro, samt i Nordsjælland (Lyngby og Gilleleje).

Jeg er Psykoterapeut MPF og parterapeut med 4 års uddannelse i både parterapi og individuel terapi, og jeg kan tilbyde jer parterapi såvel som individuel terapi, hvis der er brug for at I arbejder lidt med jeres individuelle temaer op til/under en parterapi. Jeg har 15 års erfaring som parterapeut.


Kærlighed kan ikke lykkes i fangenskab. 
At sø￸ge parterapi er et skridt, som vil give jer ny indsigt i jeres måder at reagere og tale på. Det giver jer mulighed for at forbinde jer på nye måder baseret på ægte forbundethed og derfor ikke kun ud fra den bundne kontrakt, der ligger i et parforhold.

Vi har alle historier, som styrer vores evne til at være i nære relationer. Historier, der måske efterlader længsler.. Historier som styrer vores roller og måder at gå i kontakt på, eller måder at undlade kontakt og nærvær. Man kan også sige, at vores historier styrer måden, hvorpå vi praktiserer kærlighed.

Vi er alle fanger af vores egen akkumulerede historie i samværet med andre. Men også lærdomme om betinget kærlighed kan lægge pres på relationen, fordi man “roder rundt” i hinanden og dermed sætter autenticiteten over styr.


Som parterapeut hjælper jeg jer
til at nå hinanden med jeres historier, jeres individuelle behov, samt jeres autentiske personligheder. I parterapien er det jer to, der f￸ørst og fremmest taler sammen, men jeg stø￸tter jer i at være ærlige og at tage ansvar hver især – for jer selv og for forbindelsen mellem jer.

Har I bø￸rn, så påvirkes de af stemninger udsprunget af jeres historier, som I begge bringer ind i parforholdet. Så snart I voksne begynder at tage ansvar og taler ærligt med hinanden, sker der et stort skift for alle.

Hos mig får I et trygt rum med god tid, hvor I støttes i at komme ud af hård konfliktretorik og afvisninger og ultimatummer. I støttes ind i en mere nærværende og sanselig kommunikation, hvor ægte og god kontakt udvisker polariseringen imellem jer – så I kommer på samme “team” så at sige. I vil – med stor sandsynlighed – opdage, at I har mange ligheder og fælles behov bag det, der synes umuligt og konfliktfyldt, det mange betegner som, at de er meget forskellige, eller at man har udviklet sig i forskellige retninger. 

Hos mig får vi “hovedet på sømmet” på en enkelt gang, og mange kommer videre efter blot et par gange eller tre. Så kan man selvfølgelig altid vælge at have nogle opfølgende møder hver 3. måned for at følge den gode udvikling til dørs og fintune ind i detaljerne, så I virkelig får sat konkrete skridt op, der starter de gode dynamikker i Jeres parforhold. 

Husk, at parterapeuter er meget forskellige, og derfor har jeg nøje udvalgt disse ord for, at I ved, hvad I vil møde hos mig som mit speciale, mens andre parterapeuter har nogle andre specialer.  

I kan evt gå ind og kigge på nogle af de anbefalinger, som der er skrevet om mig, under menupunktet anbefalinger.

Hurtig respons, og tider inden for 1 uge. I er velkomne til at kontakte mig med sp￸ørgsmål om parterapi og skilsmisse. I kan også beskrive jeres situation, hvis I vil hø￸re om parterapi er velegnet. Ønsker I at booke en session, kan det også ske ved at maile mig på KATBO@COACHCARE.DK, eller ved at ringe 2320 6983. Jeg kan kontaktes alle ugens 7 dage 8.30 – 21.

 

HER FINDER I MIN PARTERAPI PRAKSIS I KØBENHAVN – ØSTERBRO OG NORDSJÆLLAND


København: Østerbro, Masnedøgade 20, 2. sal, 2100 Kbh Ø. Lyngby i Nordsjælland, Agervang 8, 2800 Lyngby (5 min. fra centrum). Gilleleje Nordsjælland: Udsholt 6 km fra Gilleleje, 9 km fra Helsinge, 17 km fra Frederiksværk, 25 km fra Helsing￸ør