skjul menu

tilskudsregler

Den faglige forskel  (kilde Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeutisk Institut og Psykoterapi Mølholm)

En autoriseret psykolog, som er dem der kan ansøge om ydernumre, og som altså kan udøve terapi med tilskud fra staten, skal have modtaget supervision, præcis som en psykoterapeut modtager supervision. Antallet krævede timer for både psykologer og psykoterapeuter er i omegnen af 150 timers supervision. Supervision er en feedback på, når man udøver terapi i praksis med en klient.

Ved universitetsstudiet til psykolog er teori i hovedsædet og der er intet krav til egenterapi. Som psykologistuderende kan man med det rette gennemsnit, gå direkte fra gymnasiet ind på universitetet. Da det som sagt er en teoretisk uddannelse, har den færdiguddannede psykolog ikke nødvendigvis erfaring med, hvordan det er at være klient, lige som at erhvervserfaring og modenhed rent aldersmæssigt heller ikke behøver at være opfyldt. Således kan man praktisere som psykolog, uden at have kendt til andet end terapeutrollen.

Modsat ser det ud for psykoterapeuter. For at blive optaget på et psykoterapeutisk uddannelses institut, er kravet at ansøgeren er minimum 25 år og har en lang til mellemlang uddannelse inden for de humanistiske fag, samt erhvervserfaring. Den studerende betaler selv sin uddannelse, og oftest er man i arbejde samtidig med, at man tager uddannelsen. Det er derfor både livserfarne og højt motiverede mennesker, der checker ind og lærer disse psykoterapeutiske teknikker og teorierne bagved.

Uddannelsens fokus er praksis, dvs. at mestre det terapeutiske rum og selve kontakten til klienten med henblik på, at netop denne kontakt er/udfolder den heling, klienterne søger. En del af den mestring forudsætter, at man har erfaring med både terapeutrollen og klientrollen. Af den simple årsag at ”man skal have været der selv” for bedre at være i stand til at hjælpe andre.

Med andre ord er psykologen teoretiker – og psykoterapeuten praktiserende teoretiker og har dermed allerede næsten 4 års erfaring, både på egen krop og med klienter, når uddannelsen er færdig.

Hele 250 timers egenterapi, og 150 timers supervision, samt et statsligt godkendt institut, kræves der, hvis man skal søge optagelse i Psykoterapeutforeningen. Psykoterapeuter, der er optaget i Psykoterapeutforeningen kan du genkende, da de benævnes Psykoterapeut MPF. Psykoterapeuter kan ikke opnå autorisation, men altså en slags statslig godkendelse.. En psykolog (og en psykiater) kan godt kalde sig psykoterapeuter, og sige at de tilbyder psykoterapi, da psykoterapeut som sagt ikke er en beskyttet titel ligesom psykolog er, fordi man her kan blive autoriseret. Men MPF´erne er de eneste man med garanti kan vide er uddannede som psykoterapeuter med speciale i at udføre psykoterapi på en måde, som Statens, psykologforeningen og Psykoterapeutforeningen i fællesskab har defineret som god, effektiv og etisk psykoterapi.

Psykoterapeuter MPF, der er godkendt ud fra statens kvalitets- og etik standarder, kan ses på Psykoterapeutforeningens hjemmeside.

En Psykoterapeut MPF er i regelmæssig supervision og fortsat egenterapi hos erfarne kollegaer, hvorved den faglige kvalitet af samtalerne sikres. Derudover modtager en Psykoterapeut MPF regelmæssig efteruddannelse, hvilket betyder at den nyeste kendte viden indenfor det psykologiske forskningsområde, også kommer dig til gode.

 

Læs mere her, bl.a. om taksterne for tilskud til psykolog

Læs mere her om, hvad psykoterapi er i mere generel forstand

Læs mere om de metoder som anvendes generelt af både psykoterapeuter og psykologer

Du er også velkommen til at læse om de anerkendte metoder jeg anvender som Psykoterapeut MPF