skjul menu

skam og skyld

Skyldfølelser og følelsen af skam synes begge at være tabu i en tid, hvor vi formodes at være, eller selviscenesætter os selv som frie og udadvendte personer med masser af selvtillid. Begrebet skyld anvendes i daglig tale, mens skam er et mere sjældent begreb i offentligheden og i vores selvforståelse. Og det på trods af, at skam er et kollektivt fænomen. At skamme bruges af diktatoriske samfund, men anvendes også i demokratiske moderne samfund, men i mere forfinede udgaver, som vi ikke har så meget sprog for endnu. Måske af den grund, har Skammerens datter (bog, musical og film) fået så stor succes.

Også inde for familier bruges skam. Den kan optræde og bruges bevidst, f.eks. som kritik eller udebleven ros, men også som en ubevidst videreførsel af egne skamfølelser.

Skyld og skam er meget svære følelser, som er ubehagelige at mærke. Undgår man at bearbejde følelser af skyld eller skam, kan det på sigt forårsage yderligere følelsesmæssige og fysiske tilstande, og i værste fald psykisk sygdom.

Skyld og skam er nært beslægtede, og dog meget forskellige. Mange ”roder” lidt rundt i begreberne, så her kommer en mere detaljeret beskrivelse af dem hver for sig:

Skyld er en følelse af at have gjort noget forkert. Som menneske kan vi godt føle at vi er OK, samtidig med at der er en specifik handling, som vi fortryder at vi gjorde. Skyldfølelser kan i reglen mindskes ved at ”afsone”, gøre noget godt igen, f. eks. ved at sige undskyld. Hænger skyldfølelsen sammen med et lavt selvværd, så vil der efter et enkelt undskyld være brug for flere undskyldninger hen ad vejen, som råder bod på følelsen af ikke at være god nok.

Skam er en følelse af at være forkert, og derfor 100 % lig med et lavt selvværd. Når vi føler os skamfulde, har vi mest lyst til at gemme os eller løbe væk og blive usynlige. Vi oplever os selv negativt, kan ikke lide os selv, synes ikke vi er værd at elske. Nogle kan endda have opfattelsen af, at de slet ikke har ret til at eksistere. Følelsen af skam kan da også medføre både usikkerhed, bangehed, mistillid, bekymringer samt angst.

Skam er således en meget omfattende følelse, og hænger sammen med vores sunde evne til at elske/acceptere os selv, som vi er.

Skriv til katbo@coachcare.dk, hvis du ønsker at booke en samtale om skam eller skyld, hvor du samtidig vil få et hæfte om skammens mange facetter. Du er også velkommen til at skrive om netop dine udfordringer. Jeg svarer som regel inden for 24 timer. Eller at ringe til mig på 2320 6983.

Du kan også tilmelde dig gruppeterapi, eller et 6-måneders boostforløb med screening, skræddersyet undervisning og 2-timers sessions, så der er god tid til fordybelse og at komme ned i det, der måske styrer dig, dine relationer, ja måske hele dit liv. Mindfulness og KunstArt indgår, hvis du har brug for det.

Du kan også tilmelde dig det 1-årige mentorprogram, hvor du har mulighed for at følges med en gruppe.

God litteratur som supplement til psykoterapi er Lars J. Sørensens Skam – medfødt og tillært.