skjul menu

lavt selvværd

Et lavt selvværd er kendetegnet ved en kronisk tilstand af at føle, at man har en meget lille værdi i forhold til andre. Man kan vende ting mod sig selv og føle sig forkert, skyldig og skamfuld.

Med et lavt selvværd har man udviklet en personlighed, som ikke er hel, som SKAL være noget bestemt, hvis ikke man skal dømmes til at forfejle. Det giver selvfølgelig noget af en fastlåsning og en meget uspontan og ufleksibel personlighed, der er meget følsom for kritik af enhver slags.

Lavt selvværd heles i kontakt med et menneske, der rummer, accepterer og bekræfter ALLE dele af dig som værende noget du OGSÅ er samtidig med alt det andet. Hermed kan der opstå en mere nuanceret identitet hos dig, som gør at du kan vise lidt mere af dig selv, uden at blive nedgraderet.

For når vi kan være både det ene og det andet, bliver vi ikke så forkerte. En friere og mindre fastlåst identitet er i sagens natur en del sværere at dømme, da den insisterer på at gå ud af fastholdelsen af noget bestemt og af forkerthed.

Du kan evt. læse mere om de komplementære emner skam og skyld, ensomhed, angst, depressiv, stress og svigt, eller kontakte mig på katbo@coachcare.dk med spørgsmål, eller hvis du ønsker at booke en tid.

Det er også muligt at tilmelde dig gruppeterapi, eller det 1-årige mentorprogram, hvor du har mulighed for at følges med en gruppe.

Har du et barn med lavt selvværd, anbefaler jeg at de voksne i første omgang klædes på, sådan at barnet støttes i hverdagen. Derfor afholder jeg ikke en børne gruppe eller en unge gruppe, men oplærer forældrene. Et barn er ikke uafhængigt af sine forældre, og skal barnet hjælpes, så er det først og fremmest de voksne, der må hjælpes. De voksne interagerer med barnet, og derfor kan et barn som udgangspunkt ikke forstås og ses, revet ud af en sammenhæng med dets primære tilknytningspersoner.