skjul menu

ptsd – posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress (PTSD) er en langvarig stresstilstand, som er udtryk for en belastning, som ikke synes at hele sig selv, og derfor ikke kan få en afslutning.

At tilstanden ikke heler op, har at gøre med, at der er tale om et traume, hvis sår kræver psykoterapeutisk behandling, hvis der skal starte en egentlig heling. Traumet og den langvarige efterfølgende stress, kan opstå på baggrund af pludselige chokerende hændelser, men også på baggrund af gentagne belastninger, som ikke nødvendigvis skyldes pludselige hændelser, som er tydelige for enhver.

Går du med noget, der ikke vil forsvinde, som ikke kan ignoreres og som forstyrrer din hverdag og din livskvalitet, så er der måske tale om posttraumatisk stress. Du vil kunne genkende, om der er tale om PTSD, hvis du endvidere har mareridt, flash backs til det der har udløst traumet, angst, søvnløshed, muskulære spændinger, sammenfaren ved selv små lyde/påvirkninger, undgåelse af bestemte situationer relateret til traumet, koncentrations- og hukommelsesproblemer mv.

Da vi i PTSD har at gøre med et nervesystem i ubalance, er den i gruppe med en del andre både fysiologiske og psykologiske diagnoser, hvor ubalancer i nervesystemet skønnes at kunne være en årsag eller en følge/senfølge.

Læs mere: angst som årsag til ubalancer, fibromyalgi, hyper sensitiv, udbrændthed, svigt og nervesystemet, hypokonderi, depressivitet, kronisk træthedssyndrom mv.

Til PTSD benytter man en blanding af kropsterapi (chok/traume og SE terapi ved Peter Levine) og psykoterapi (samtale) – da 2-strengs terapi kommer hele vejen rundt om tilstanden.

Når jeg udfører chok traumeterapi, så er det din krop vi bruger som det primære redskab, da alle sjælsrystelserne fra dit traume og/eller sin stress belastning har sit eget sprog i kroppen. Det har du sandsynligvis allerede erfaret via kropslige symptomer, hvor kroppen fortæller om overbelastningen.

Læs mere om det, at ens psyke/sjæl kan gå rundt med en rystelse eller overbelastning, som udvikler sit eget liv – det vi kalder et traume. Klik på traume

Skriv til psykoterapeut og kropsterapeut Katrine Boeck på mail katbo@coachcare.dk, hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at booke en tid til psykoterapi.