skjul menu

psykosomatiske tilstande

Psykosomatisk består af ordene somatisk og psyke, og betyder altså en sammenhæng ml. sygdom, krop og psyke.

Når lægerne giver op, og siger at fysiske symptomer kan skyldes noget psykisk, så er vi i det psykosomatiske, som gør lægerne magtesløse og uforstående. For de har ikke viden om dette område, og kan derfor ikke leve sig ind i, hvordan det føles at være syg eller at være meget generet af fysiske symptomer/smerter. I ens omgivelser er det heller ikke alle mennesker, der formår indlevelse i ens situation, af den simple grund at de ikke selv har prøvet det, og ikke har viden om, hvordan “nøden” kan knækkes, altså hvordan det psykosomatiske kan oversættes til koder, som man selv forstår, og som man derfor kan arbejde med.

Derfor lander mange psykosomatiske tilstande i de kategorier, som denne verden bruger til alt det, der er i en gråzone: stress, angst, depressiv som er 3 meget anvendte diagnoser, der dækker over rigtig mange nuancerede sygdomsbilleder.

Klart er det, at man søger en diagnose, som en forklaring på, hvad der er galt, og hvad der sker med ens krop. For det kan være meget angstfyldt ikke at vide, for så er frit slag for tankerne, og de vil ingen ende tage. Mennesker i alle situationer, om det er når der ventes på opholdstilladelse i flere år, eller om det er lange perioder i livsvilkår, hvor man indskrænkes i sin frie bevægelighed helt ned i den mindste deltale eller fjerneste krog i kroppen; mennesker i disse usikre situationer VENTER på svar.

Og her kan man miste herredømme, og diverse symptomer kan accelerere eller der kan tilstøde nye, fordi angst kan give mangeartede kropslige symptomer. I det hele taget kan følelser sætte rigtig meget i gang i kroppen, således også symptomer, der mærkes kropsligt, evt. som sygdom.

Læs mere om diffuse smerter og symptomer, der ikke har en lægelig forklaring

Læs om posttraumatisk stress – også kaldet ptsd

Læs evt. også om hyperaktivitet