skjul menu

tab og sorg

SORG OG TAB – HVAD ER DET?

Et synligt fysisk tab, som ikke forstås eller skyndes igennem, kan svinge over i et psykisk tab, som er mere skjult. Men et tab kan også oprindeligt være af psykisk karakter. Man kan feks. opleve et psykisk tab i sine tidlige år, og sørge over det man ikke fik/mistede i sin opvækst. Men det kan feks. også være en drøm, som endnu ikke er lykkes for dig, selv om du måske har arbejdet hårdt for den. Det faktum kan udløse et tab med alskens sorgreaktioner.

Begreberne sorg og tab dækker altså over flere lag:

1) et fysisk tab af et familiemedlem, et arbejde, en ven, et ægteskab, et hus etc., og den sorg tabet kan medføre på kort/lang sigt

2) et psykisk tab f.eks. af sig selv eller et familiemedlems nærvær, omsorg eller anerkendelse, og den sorg det kan medføre på kort/lang sigt

SENFØLGER

Et tab og sorg ligge ofte bag andre følelser eller tilstande, f.eks. angst; lavt selvværd; skam og skyld; stress; særligt sensitiv; vrede og aggression. Senfølgerne kan være mangesidede, og til tider også med fysiske symptomer. Der kan udvikles et decideret traume.

Men tilstande som angst, stress etc. kan i sig selv udløse tab- og sorgfølelser.

Hvilken form for sorg og tab har du oplevet i dit liv, eller oplever du pt? Føler du værdighed? Hvad har du præcist tabt? Har du nogle rutiner eller hjælpere til at styrke dig, mens sorgen står på? Hvor længe har din sorg varet? Går du evt. med en livssorg, altså en kronisk uforløst sorg?

I 2013 mistede jeg min far, der døde af kræft. At det var et meget værdigt forløb, gjorde sorgen noget “nemmere” i forhold til de forløb, som er mere uforløste og uværdige.

PSYKOTERAPI OG LITTERATUR

Skriv til katbo@coachcare.dk med spørgsmål eller hvis du ønsker at booke en samtale.

God litteratur som supplement til psykoterapi er Den største sorg i verden her af Verena Kast, eller Den nødvendige smerte af Marianne Davidsen-Nielsen og Nina Leick..