skjul menu

pleaseren

Vi søger alle at blive en del af samfundet – at få anerkendelse og bekræftelse af den person, vi er. På en måde kan man sige, at det ikke er så odiøst, men mere en form for overlevelse. I fortidens samfund var der ingen back up, som der er i vores velfærdssamfund, der i en eller anden grad tager sig af de svage og udstødte. Men ikke desto mindre lever angsten for at blive udstødt i bedste velgående hos os moderne mennesker, og vi søger instinktivt at undgå ensomhed og undgå at vi forlades.

Alle kender, hvor dyb og hvor ubehagelig følelsen af afvisning kan være. Mange er meget sensitive overfor et nej, og sensitive over for, hvordan folk reagerer på, hvis de selv siger nej. Men afvisninger er en del af livet, og  til tider ganske nødvendige.

For at undgå ubehaget, kan vi udvikle en ekstrem orientering mod de ydre omgivelsers behov. Og så er der nærmere tale om en beskyttelsesstrategi og et forsvar, hvormed vi undgår at mærke følelser i os selv. Når vi pleaser, så træder vi ud af ligeværdet. Vi undgår at blive set som det menneske vi er, fordi vi nu ikke er i øjenhøjde. Du får gaver, og jeg giver dem gerne uden at spørge. Jeg er et overskudsmenneske. Men JEG er her ikke, så du kan ikke nå mig. Det er et forsvar, der vil noget.

Når vi udvikler en ekstrem opmærksomhed på andres behov, sker der det alvorlige, at vi går for langt ud mod de andre, og forlader os selv. Og dermed opstår forladthed og afvisning alligevel – nu er vi blot selv udførerne.

De af vores egne behov, som vi tilbageholder for at kunne tilfredsstille andres behov (dem vi tror de har), forsvinder jo ikke men ”cykler” nu rundt i os som en ubalance. Det mærkes som noget utilfredsstillende, der trykker og vil til. Og det er dig, der vil til. Det bedste er at stoppe op, og tage ansvar for sine egne behov og leve med angsten, eller bearbejde den med en psykoterapeut eller en psykolog, hvor den kan komme til at fylde mindre, eller endda vendes til noget positivt, fordi du lærer at lytte, hver gang den kommer. På den måde er angst et meget konstruktivt redskab og en enestående mulighed for at komme mere i kontakt med dig selv.

Du kan evt. læse mere om de komplementære emner grænser, særligt sensitiv, angst, stress, underhund, ensomhed, skam, lavt selvværd og svigt, eller kontakte mig på katbo@coachcare.dk med spørgsmål, eller hvis du ønsker at booke en tid. Eller ring på 2320 6983 i tidsrummet 8-21 alle ugens dage.

Det er også muligt at tilmelde dig gruppeterapi, eller det 1-årige mentorprogram, hvor du har mulighed for at følges med en gruppe.