skjul menu

familie konflikter

Måske du har gået rundt med følelsesmæssige konflikter inde i dig i forhold til andre. Og måske du har oplevet på krop og sjæl, hvor energikrævende det er.

Følelsesmæssige konflikter med andre kan da også give kronisk træthed, stress, fysiske smerter og mere diffuse sygdomstilstande.

Følelserne bor i en selv, og familiemedlemmerne kan aktivere følelserne, men ikke være ansvarlige for dem. De kan heller ikke hele følelserne. Det er vores eget ansvar, og du kan lære hvordan du tager det ansvar, så du ikke mere påvirkes så meget, når andre vækker de svære følelser.

For der er bevidsthed og noget vigtigt at hente i konflikter. Vi kan lære vores værdier at kende, samt de sider ved os selv, som vi ikke har kontakt med.

 

FAMILIEKONFLIKTER HANDLER OM DET DU HAR CENSURERET BORT I DIG SELV

Hvordan det? Jo som børn spejles vi, bekræftes og elskes på visse dele af os. Men vi er meget mere, og det går hele voksenlivet ud på at opdage. Altså at vi er HELE mennesker.

Og lige præcis konflikter og alle de der småirritationer, som udfolder sig i familien og i venskaber, er en af de bedste chancer for dig i forhold til at kigge på de dele, som du ikke bryder dig om, og som er svære at deale med. Familieproblemer - det være sig parforholdsproblemer eller problemer med børn/forældre, kan slide meget på en, fordi der kan være tale om megen aggression over for personlighedstræk, som man ikke kan lide. Træk, som vi har fået lagt ud i skyggen men som også vi indeholder. Træk du censurerer hos dig selv.

Men én ting er sikkert. En psykoterapeut kan lære dig eller flere af jer at løse op for stemningen. Det giver energi og glæde, hvor der før var tale om en energislugende og ukærlig stemning, og evt. magtkampe og mobning.

Det kan være noget af en eye opener at opdage, at man har kærlighed for andre mennesker, som man på et tidspunkt hadede som pesten og ville undgå eller nedkæmpe.

Det er rigtig vigtigt, at I som familie eller som venner når ind til essensen af jeres konflikter. Både hadet og kærligheden, og til de dele, som bliver lagt over på andre, og som man bruger energi på at fornægte, konfrontere eller idyllisere. Man kan godt afbryde relationen, og få ro. Men det har også konsekvenser for mange, fordi man ikke får bearbejdet de følelser, der lå bag. Og fordi man kan få en stor sorg og ensomhed efter tabet af familiemedlemmer. Man kan kappe forbindelsen til sine relationer, men man slipper ikke for følelserne, selv om man slipper af med andre.

LÆS ARTIKEL OM KONFLIKTER i Søndagsavisen den 20. november 2015, hvor jeg er citeret     http://www.sondagsavisen.dk/familien/2015-11-20-mange-dropper-familien-konflikter-splitter-os/

 

FAMILIEKONFLIKTER ER EN GOD MULIGHED FOR HELING

Gode relationer, der giver næring, handler om jeres evne til at være sande/autentiske. Og derfor giver det så meget mening at arbejde i det relationelle felt. Måden at gå til det, kan være i individuel psykoterapi, eller i relationsparterapi, samt i par- eller familieterapi, der også kan udføres på vennerelationer, kollegaer, naboer etc.

At lære at være ærlig og åben, ud fra sin sandhed, uden at afvise andres sandhed, er heling af grundlæggende sære følelser, svigt, traumer etc.

Vil du lære det, skal du være velkommen til at kontakte mig på katbo@coachcare.dk. Jeg har arbejdet med familier i mange år, og arbejdet i en periode i Københavns kommune som familiebehandler, men synes jeg arbejder bedst som selvstændig, hvor jeg kan give familier ordentlig tid og moderne trygge omgivelser, uden at en kommune bestemmer, hvad vi kan og må. Familiebehandlingen i kommuner er ofte underlagt et sagsflow, hvor man skal igennem hurtigt for at give plads til næste sag. Derudover er der stram tid til de gange, man ses, hvilket gør, at det er umuligt at nå helt ind til kernen i problemerne.