skjul menu

mobning

Mobning kan foregå mange steder, selv de steder, hvor man burde være 500 % tryg. Netop derfor er mobning så svær at gøre op med. For oftest er man i en eller anden relation til sin mobber, og evt. mødes man hver dag.

Men … længerevarende mobning kan kun foregå, når der i det omkringliggende fællesskab ikke er en reaktion, som bakker den mobbede op. Altså at man støtter, at der er grænser for, hvad man skal sluge og finde sig i. Det har utrolig store konsekvenser for ALLE i fællesskabet, hvis man affinder sig med mobning, og ikke får stoppet chikanerierne.

Når mobning foregår, rammer det måske ind i et lavt selvværd hos den mobbede, som kan reagere med at vende det indad mod sig selv, samt evt. trække sig og blive stille. Og helt ærligt! Måske vi lægger mærke til de højestråbende, de mest dominerende og udadvendte, og glemmer at der måske er en grund, når et barn, en unge eller voksen begynder at isolere sig. Det er en dårlig strategi at ”glemme” de stille piger og drenge, samt unge og modne kvinder og mænd, der isolerer sig for meget. For der kan ske stor skade, netop når man vender ting indad og ikke reagerer.

Bliver man i stedet udadreagerende, kan både skole og forældre betragte barnets nye adfærd som, at det har udviklet adfærdsvanskeligheder – og at det så netop er barnets problem – og ansvar. Udadreagerende voksne MÅ tage ansvaret, da de nu er voksne – men derfor kan vi godt se mennesket bag. For måske netop dette menneske er ekstra sårbart for kritik eller faktisk forekommende chikane.

Hvordan udspiller kulturen sig på din arbejdsplads, og hvordan reageres der her?

Mobning er en decideret krænkelse af den du ER lige nu, med dine reaktioner, med dine forsvar, med dine følelser – og ikke mindst en krænkelse af dine GRÆNSER.

Meget mobning handler om, at vi ikke har kontakt med alle sider af os selv. Hvordan det ? Jo som børn spejles vi, bekræftes og elskes på visse dele af os. Men vi er meget mere, og det går hele voksenlivet ud på at opdage. Altså at vi er HELE mennesker. Og lige præcis konflikter og alle de der småirritationer, som udfolder sig på en arbejdsplads, på skoler og uddannelsesinstitutioner, er en af de bedste chancer for at kigge på det hele menneske, på rummelighed i en selv og hos andre.

Mobning handler altså om skyggerne (Debbie Ford moderniserede beskrivelsen af fænomenet med sin bog Kast lys over skyggen). Skyggearbejde er en del af psykoterapi og coaching. Du kan læse videre om skyggearbejde her ..

I alle slags relationer er der fare for, at der opstår projektioner, hvor man udøver aggression over for personlighedstræk, som man ikke kan lide (men som man selv har).

Det kan være noget af en eye opener at opdage, at man har kærlighed for andre mennesker, som man på et tidspunkt hadede som pesten og ville undgå eller nedkæmpe.

Det er rigtig vigtigt, at I som kollegaer eller f.eks. skolekammerater når ind til essensen af jeres konflikter og samarbejder, både hadet og kærligheden, og til de dele, som bliver lagt over på alle andre, og som man bruger energi på at fornægte. Gode forhold i skolen eller på arbejdet, handler om jeres evne til at være sande/autentiske, og evnen til at anerkende/godkende andres autenticitet.

I kulturer, der ikke rummer hele spektret af menneskelige træk, kan mobning være svært at komme til livs. Derfor skal der arbejdes forebyggende med kulturen, samt alle interessenters kompetencer i at undgå og håndtere mobning.

Selv børn helt ned til 0. klasse kan arbejde med anerkendelse af andre, og med forskelligheder fra en selv. De kan lære at sætte en ære i at være gode konfliktløsere, og at tale ærligt fra hjertet om følelser: vrede, ked af det hed etc., som måtte melde sig i dagligdagen og i en egentlig systematisk mobbeproces.

Arbejdspladser kan tage ansvar ved at arbejde systematisk med anerkendende kultur og konflikthåndtering.

Medarbejdere kan lære at tage sig selv alvorligt, kommunikere og sige fra, så tingene ikke vokser sig uoverskuelige med sygefravær etc. til følge.

Forældre kan lære betydningen af at udvikle sig for børnenes skyld – at blive mere åbne og forstående overfor andre menneskesyn, for at støtte børnene i at klare sig bedre socialt.

Lærere kan understøtte læringen om selvstændighed med læringen om ansvar og sociale evner på et niveau, der går dybere end folkeskolens læring i dag.

Alt dette kan læres med en psykoterapeut ved jeres side.

Bag om mobning

Her linkes til de sider, hvor de fysiske og psykiske begreber, der kan ligge bag mobning, eller opstå på baggrund af mobning, beskrives: grænsersamarbejde og konflikter, familie- og venskabsrelationer; angst; lavt selvværd; svigt; skam og skyld; særligt sensitiv; stress

Skriv til katbo@coachcare.dk med spørgsmål eller hvis du ønsker at booke en samtale.

Du kan også tilmelde dig gruppeterapi, eller det 1-årige mentorprogram, hvor du har mulighed for at følges med en gruppe.