skjul menu

terapi

TERAPI HOS EN PSYKOTERAPEUT MPF

Terapi handler om at etablere en opmærksomhed på, hvad der i sandhed er, som vi forsøger at undgå. Ud fra en autenticitet i os, kan der således opstå en nærværende og dyb kontakt med os selv og andre.

Vejen til at etablere den opmærksomhed er at trække på flere forskellige metoder, der inddrages timet i forhold til, hvad vi er parate til, har mod på og vil med livet og os selv. Den overordnede terapi form er derfor ganske enkelt at anvende integrativ psykoterapi, der på relevant vis inddrager flere forskellige retninger inden for psykoterapien og ikke slavisk og dogmatisk følger bare én retning.

Gestaltterapi, kropsterapi og kunstterapi, samt Debbie Ford´s metode til skyggearbejde, er mine primære teoretiske og metodiske fundamenter i den integrative psykoterapi, som jeg anvender i både individuel psykoterapi, gruppeterapi og i parterapi.

Også psykosyntesen (autenticitet og essens, og forsvaret mod, hvad der er), danner grundlag for mit arbejde. Ligeledes gør JUNG´s menneskesyn og udviklingsteorier, bl.a. hans teorier om individuationsprocessen/helterejsen, det usande menneske (personaen), selvet i personligheden, samt skyggen, som netop Debbie Ford har interesseret sig for med hendes populære bog ”kast lys over skyggen”.

Skyggerne er de uelskede dele, som eksisterer i vores personlighed, men som vi har udstødt og ubevidst lagt over i andre mennesker i stedet. Når de således optræder ovre i andre mennesker,  forstyrrer de selvfølgelig vores relationer, og fylder dem med konflikter og ulige roller. Men også forholdet til os selv bliver forstyrret. Og det endda på et ret massivt, og dermed også mærkbart niveau. For med skyggerne har vi kappet til halvdelen af det liv og ressourcer, som vi allerede indeholder og ”ejer”. I terapi dukker skyggesiderne gudskelov frem fra gemmerne. Og det giver os mulighed for at arbejde med dem.

Som skyggeterapeut arbejder jeg med dem, når de viser sig. Som integrativ psykoterapeut og coach, bruger jeg de metoder, der passer ind i din rytme, omkring det der fylder for dig. De mere ”snævre” skyggecoaches, arbejder på ét metodisk mål. Og der opdager man ikke de samme ting, som hvis man arbejder integrativt på flere strenge med udgangspunkt i, hvad der opstår naturligt. Du, og ikke metoden, er omdrejningspunktet i integrativ psykoterapi. Sammen undersøger vi de ting, der opstår i mødet mellem os. Bag ved dine mål og ønsker, arbejder terapi overordnet for mere klarhed m.h.t., hvor du er fastlåst og ikke fungerer godt, så vi kan begynde at bringe bevægelse, omsorg og vitalitet ind i de forsømte områder af dig selv og dit liv.

Så det er altså med en lang række af varierede tilgange, at jeg kan hjælpe dig til at finde dine egne ressourcer i situationer, hvor du har brug for nye veje, nye måder at være i verden på, eller nye måder at stresse af, arbejde, socialisere, elske og samarbejde på. Du kan frit trække på min viden om karmamæssige/dybereliggende tilskyndelser til “oprydning” i dette liv. Det kan hjælpe dig til at opdage, hvor enorme dine ressourcer er, og hvor meget du er i stand til at støtte dig selv og din udvikling i forhold til de fænomener, der dukker op i dit liv.

Du bør måske også vide lidt mere om gestaltterapien. Den er nu i sin modne tidsalder, og er ikke (hvad mange tror) “varme stole” eller konfronterende eksperimenter. Det der udspiller sig aktivt i terapien er ikke det, der har været, men præcis det som ikke har været. Gestaltterapi støtter i at få fat i det, som vi afbryder og censurerer af liv, af vores dybere behov og længsler. En del af det, der forhindrer os i at leve og i at falde til ro, er alle de ufuldendte gøremål og situationer, som vi har afbrudt, fordi de aktiverede dele i os, som vi dybest set har lært at fremmedgøre og udstøde. Og som jeg nævnte før, så forstyrres kontakten til os selv og andre, hvorfor gestaltterapien arbejder med varianter af mindre og større forstyrrelser i vores relationer. Læs mere om den gestaltterapi, der udføres af gestaltterapeuter (og nogle psykoterapeuter og psykologer).

Gestaltterapi har du måske allerede stødt på hos en psykolog eller psykoterapeut, da den bruges af rigtig mange både psykologer og psykoterapeuter til at skabe kontakt og nærvær, samt til at arbejde med awareness, opmærksomhed og mindfulness. Mindfulness bølgen er faktisk en udløber fra gestaltterapien. Den optræder i grænselandet ml. psykoterapi og kropsterapi, og er et fremragende redskab til at skabe opmærksomhed på det, der er.

Dvælen ved nuet via en nedsættelse af tempoet, er nødvendig for at et moderne menneske kan tage kontakt til det, der er neden under hverdagens gøremål. Opmærksomhed/mindfulness hænger således rigtig meget sammen med gestaltterapiens awareness (bevidsthed/opmærksomhed).

Alt, hvad vi kan kontakte i os, har også et afsæt i kroppen. Og her bruger jeg endvidere Peter Levines Somatic experience og NARM, der er effektive metoder til via kroppens nervesystem og det relationelle felt at løsne op for chok, traumer og PTSD, samt angst, forvirrings- og forgiftnings/ubalance tilstande – ja alle følelsesmæssige og kropslige tilstande.

Læs mere om egentlige traumer

Læs mere om kropsterapi

TERAPI I KBH – ØSTERBRO OG NORDSJÆLLAND

Er du interesseret i at booke en tid eller har yderligere spørgsmål, kan du ringe til mig på 23206983, eller maile til katbo@coachcare.dk. Du er velkommen til at beskrive den problemstilling du sidder i, med henblik på om den egner sig til terapi.